W górę

Zapytanie ofertowe na zakup usługi

Data: 
poniedziałek - Marzec 14, 2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Strategii/Planu działalności międzynarodowej dla TRUD Sp. z o.o. w Krakowie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa małopolskich MŚP.
 
Pełna treść zapytania dostępna jest pod adresem http://trud.com.pl/dokumenty/Zapytanie_ofertowe.pdf