W górę

Informacje dla płatników PFRON

Na chwilę obeną nasza firma nie udziela ulg we wpłatach na PFRON.